ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ ZA:

PLIKI DO POBRANIA:   AKREDYTACJA PRASOWABIURO PRASOWE:


Hotel New Skanpol, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg

15 września 2018r - sobota, godz. 11:00 - 16:30

16 września 2018r - niedziela, godz. 9:00 - 12:00
Informacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.


Termin nadsyłania akredytacji wygasa 14 września 2018r.

Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.